Termeni și condiții de utilizare

1. Informații generale

Site-ul Smartstudent (https://www.smartstudent.ro) este o lucrare protejată prin drepturi de autor aparținând organizației Smartstudent. Anumite caracteristici ale site-ului pot face obiectul unor reguli care vor fi postate pe site.

Toți termenii, indicațiile și regulile suplimentare sunt încorporate prin referință în acești termeni

Termenii de utilizare prezentați descriu condițiile si obligațiile, din punctul de vedere legal, pe care trebuie sa le îndepliniți în cazul in care doriți sa utilizați serviciile acestui site. UTILIZÂND SERVICIILE OFERITE DE ACEST SITE VA CONFORMAȚI ACESTOR TERMENI și ca aveți capacitatea si autoritatea de a ii accesa. Trebuie sa aveți varsta de 18 ani pentru a folosi acest site. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile prezentate sau nu le îndepliniți, NU UTILIZAȚI SERVICIILE NOASTRE!

2. Accesarea Site-ului

Subiectul acestor termeni Compania vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă, limitată pentru a accesa Site-ul exclusiv pentru uz personal, necomercial.

Restricții Specifice. Drepturile aprobate în cadrul acestor Termeni se supun următoarelor restricții:

  • Nu veți vinde, închiria, transfera, cesiona, distribui, găzdui sau exploata în mod comercial site-ul;
  • Să nu modificați, să efectuați lucrări derivate, să dezasamblați, să compilați invers sau să inversați orice parte a Site-ului;
  • nu veți accesa Site-ul pentru a construi un site web similar sau competitiv;
  • Cu excepția cazurilor menționate în mod expres în acest document, nici o parte a site-ului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, alte adăugări la funcționalitatea Site-ului vor face obiectul acestor Termeni

Compania își rezervă dreptul de a schimba, suspenda sau înceta site-ul cu sau fără notificare. Ați aprobat că Compania nu va fi trasă la răspundere față de dvs. sau de către o terță parte pentru orice modificare, întrerupere sau încetare a site-ului sau a oricărei părți.

Servicii de mentenanță Sunteți de acord că Compania nu va avea nici o obligație de a vă oferi orice ajutor în legătură cu Site-ul.

Cu excepția oricărui conținut de utilizator pe care îl puteți furniza, sunteți conștient că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale, în Site și conținutul său sunt deținute de furnizorii companiei sau companiei. Rețineți că acești Termeni și accesul la Site nu vă conferă drepturi, titluri sau interese în sau asupra drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor limitate de acces menționate în secțiunea 2.1. Compania și furnizorii săi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în acești Termeni.

3. Link-uri terțe și reclame

Link-uri terțe și reclame Site-ul poate conține legături către site-uri web și servicii terțe și / sau poate afișa reclame pentru terțe părți. Astfel de legături și anunțuri terțe părți nu sunt sub controlul nostru, iar asociația noastră nu este responsabilă de conținutul acestor anunțuri. Asociația ofera acces la aceste link-uri si anunțuri numai ca o comoditate pentru dvs. Asociația nu revizuiește, aprobă, monitorizează sau garantează declarațiile acestor terțe părți. Utilizați toate legăturile și anunțurile terță parte pe propriul risc și trebuie să aplicați un nivel adecvat de prudență și discreție în acest sens. Când faceți clic pe oricare dintre legăturile și anunțurile terță parte, se aplică termenii și politicile terțe aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor ale terțelor părți.

Alți utilizatori. Fiecare utilizator al Site-ului este singurul răspunzător pentru oricare dintre propriile Conținuturi de Utilizatori. Deoarece nu controlăm conținutul de utilizatori, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru conținutul de utilizator, indiferent dacă este furnizat de dvs. sau de alții. Sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă pentru nici o pierdere sau daună cauzată ca urmare a unor astfel de interacțiuni. Dacă există vreo dispută între dvs. și orice utilizator al Site-ului, nu avem nicio obligație să ne implicăm.

Prin prezenta eliberați pentru totdeauna Compania și ofițerii, angajații, agenții, succesorii și asociații și, prin aceasta, renunțăm la fiecare dispută, cerere, controversă, drept, obligație, răspundere, acțiunea și cauza de acțiune de orice natură, care a apărut sau apărut direct sau indirect din sau care are legătură directă sau indirectă cu situl.

Cookie-uri și Web Beacons Ca orice alt site, Smartstudent folosește cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stoca informații care includ preferințele vizitatorilor și paginile de pe site-ul pe care vizitatorul le-a accesat sau le-a vizitat. Informațiile sunt utilizate pentru a optimiza experiența utilizatorilor prin particularizarea conținutului paginii web pe baza tipului de browser al vizitatorilor și / sau a altor informații.

4. Declinări

Site-ul este furnizat pe bază de "așa cum este" și "la fel de disponibil", iar compania și furnizorii noștri declară în mod expres orice garanție și condiții de orice fel, expres, implicit sau statutar, inclusiv garanțiile sau condițiile de vandabilitate , adecvarea pentru un anumit scop, titlul, bucuria liniștită, precizia sau neconcordanța. Noi și furnizorii noștri nu garantăm faptul că site-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră, va fi disponibil fără erori, în timp util, sigur sau fără erori sau va fi corect, fiabil, fără viruși sau alt cod dăunător, complet, legal , sau în siguranță. Dacă legea aplicabilă impune garanții referitoare la site, toate aceste garanții sunt limitate până la nouăzeci (90) de zile de la data primei utilizări.

5. Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, compania și furnizorii noștri nu vor fi răspunzători în niciun caz față de dvs. sau față de terți pentru profiturile pierdute, datele pierdute, costurile de achiziție a produselor substitutive sau orice indirecte, consecvente, exemplificatoare, incidentale, daune speciale sau punitive care decurg din sau în legătură cu acești termeni sau utilizarea dvs. sau incapacitatea de a utiliza site-ul chiar dacă societatea a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Accesul și utilizarea site-ului sunt la discreția dvs. și la riscul dvs. și veți fi singurul răspunzător pentru orice deteriorare a dispozitivului sau a sistemului dvs. de calculator sau pierderea datelor rezultate din acesta.

Termen și terminare.. În conformitate cu această secțiune, acești Termeni vor rămâne în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. Este posibil să suspendăm sau să înceteze drepturile dvs. de utilizare a Site-ului în orice moment, din orice motiv, la discreția noastră, inclusiv pentru orice utilizare a Site-ului care încalcă acești Termeni. La terminarea drepturilor dvs. în conformitate cu acești Termeni, contul dvs. și dreptul de a accesa și utiliza Site-ul vor înceta imediat. Înțelegeți că orice reziliere a Contului dvs. poate implica ștergerea conținutului dvs. de utilizator asociat contului dvs. din bazele noastre de date live. Compania nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru nicio reziliere a drepturilor dvs. în conformitate cu acești Termeni. Chiar și după ce drepturile dvs. în temeiul acestor Termeni sunt încheiate, următoarele prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare: Secțiunile 2 - 2.5, Secțiunea 3 și Secțiunile 4-10.

6. Termeni Generali.

Întregii termeni. Acești Termeni constituie întregul acord între dvs. și noi în ceea ce privește utilizarea Site-ului. Eșecul nostru de a exercita vreun drept sau vreo prevedere din acești termeni nu va anula obligația dumneavoastra de a îi respecta. Titlurile secțiunilor din acești termeni sunt doar pentru comoditate și nu au efect juridic sau contractual. Cuvântul "inclusiv" înseamnă "inclusiv fără limitare". Acești Termeni, precum și drepturile și obligațiile care le sunt furnizate în acest document, nu pot fi atribuite, subcontractate, delegate sau transferate în alt mod de dvs. fără consimțământul scris prealabil al Companiei și orice încercare de alocare, subcontractare, delegare sau transfer, încălcând cele menționate anterior, nule. Termenii și condițiile stabilite în acești termeni sunt obligatorii pentru toți utilizatorii.

Confidențialitatea dvs. Citiți Politica noastră de confidențialitate.

Drepturi de autor / mărci comerciale. Copyright ©. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale, siglele și mărcile de servicii afișate pe Site sunt proprietatea noastră sau proprietatea altor terțe părți. Nu aveți permisiunea de a utiliza aceste mărci fără consimțământul scris prealabil sau cu consimțământul unui terț care poate deține mărcile.

7. Informații de contact.

Addresa: Nicolae Grigorescu, nr. 19

Email: office@smartstudent.com

Copyright © 2016 SmartStudent. Toate drepturile rezervate.